Hilversum Noordwest -
De week tegen eenzaamheid is vooral de week vóór meer verbinding!

Inspirerende aftrap met uitreiking eerste ‘Samen is leuker!’-magazine
De aftrap van de week tegen eenzaamheid staat in het teken van meer verbinding. Tientallen
mensen zijn vanavond naar Kerkgebouw De Schuilhof gekomen. Van buurtbewoners en
buurtverenigingen tot medewerkers vanuit verschillende kerkgemeenschappen en stichtingen zoals
MEE, Maatjesproject, Kwintes, Zonnebloem, Present en VTH. Ook wethouders, de wijkregisseur en
een medewerker van de politie waren van de partij. Het werd een geslaagde bijeenkomst en een
mooie aftrap van de week tegen eenzaamheid.
Die bijeenkomst startte met een ceremonieel moment. Wethouder Gerben van Voorden
overhandigde de allereerste editie van het Samen is Leuker!-magazine, kortweg #SIL!, aan Eugene
Bartman. Eugene is van huis uit fiscaal jurist, maar als vrijwilliger legt hij preventieve huisbezoeken af
bij Hilversummers van 80 jaar en ouder. En daarmee iemand die zelf actief verbinding maakt en
verbindingen legt. Hij had zo in het magazine kunnen staan, want dat staat vol verhalen van
Hilversummers die werken aan meer verbinding. Actieve bewoners, mensen van de Luisterlijn en
zelfs een supermarkteigenaar; werken aan meer verbinding kan iedereen, altijd en overal!
Wethouder Van Voorden benadrukte in zijn speech dan ook het belang van verbondenheid. De
toegenomen verharding en individualisering dragen eraan bij dat de verbondenheid afneemt. Door
meer in te zetten op activiteiten en plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kan er volgens
de wethouder meer verbinding ontstaan.


De kracht van het kleine
De avond laat zich het beste vangen in de inspirerende verhalen die door de aanwezigen werden
gedeeld. Een man vertelde dat hij, samen met anderen, een keer per week een maaltijd opwarmt bij
iemand thuis die dat zelf niet meer kan. Een kleine moeite maar wel met enorm grote impact voor de
persoon in kwestie. Het maakt een verschil tussen zelfstandig kunnen blijven wonen of niet. En het
leidt direct tot verbinding. Want voor en tijdens het opwarmen van de maaltijd is er ruimte voor
contact, van mens-tot-mens. Joke vertelt voor de bijeenkomt dat zij appcontact heeft met een
buurvrouw. Ze stuurt haar dagelijks een vlindertje. Als de twee vinkjes bij het bericht dan niet blauw
worden, als teken dat het bericht is gelezen, neemt Joke contact op. Bijzonder is dat dit zo’n mooi en
krachtig voorbeeld is, maar dat ze het in eerste instantie niet noemde. Later op de avond vertelt ze
namelijk over haar wandelgroep, maar niet over het contact met haar buurvrouw. Soms lijkt iets zo
klein, dat dat het voor mensen niet noemenswaardig is. Terwijl zo’n kleine, alledaagse actie, zo’n
groot verschil voor een ander kan maken. Het hoeft niet altijd groot te zijn.


Verbonden netwerk
Stichting Present en sportvereniging Olympia hebben elkaar gevonden in het initiatief ‘De Derde
Helft’. Het is een gezellig samenzijn voor mensen in de derde helft van hun leven, de fase na het
werkende bestaan. De vraag uit de zaal is hoe mensen er kunnen komen. De kantine van Olympia is
weliswaar prachtig, maar ligt ook aan de rand van Hilversum. Gelijk worden er door de aanwezigen
vrijwilligersinitiatieven genoemd die mogelijkheden hebben om mensen te kunnen vervoeren. De
Vrijwillige Thuishulp heeft bijvoorbeeld vrijwilligers via Buur zoekt Buur en zo komen er direct allerlei
oplossingen vanuit alle hoeken van de zaal. De conclusie is simpel: met een verbonden netwerk,
formeel en informeel, kun je samen nog meer bereiken! Ook daarvoor geldt: Samen is Leuker!


Lieve kaartjes
Er volgt een verhaal van bescheiden man die, naar eigen zeggen, helemaal niets bijzonders doet. Na
even doorpraten blijkt dat hij in het verleden een folkloredansgroep heeft opgezet in Laren, hij heel
muzikaal is en mensen verbindt rondom gezellige nostalgische muziek. Tijdens de gesprekken
kwamen er veel meer van deze voorbeelden ter tafel. Verschillende organisaties wisselden direct
contactgegevens met bewoners uit. Altijd om verbinding tot stand te kunnen brengen. Zoals de

kinderen bij het Kinderwerk van Versa Welzijn deden door lieve kaartjes te maken voor ouderen. De
kinderwerker overhandigde ze tijdens de bijeenkomst mee aan iemand die preventieve
huisbezoeken aflegt bij oudere Hillversummers. Om ze uit te delen. Het gaat ook nog over de locatie
waar we zijn, De Schuilhof. Die is tijdelijk gebruikt als noodopvang voor vluchtelingen uit de
Oekraïne. Dat leverde veel weerstand op vanuit een deel van de buurt. Toen een ander deel van de
buurt dit hoorde, ontstond een tegenbeweging. Zij hebben met zijn allen hulp aangeboden aan de
mensen en spullen voor ze ingezameld. Om maar duidelijk te maken dat ze absoluut welkom zijn.
Omdat samen nu eenmaal leuker is.
Meer informatie Samen is Leuker!


Wil je meer informatie over Samen is Leuker! Of jouw verhaal over het maken van verbinding delen?
Mail of bel met Katinka Boot, projectcoördinator namens Versa Welzijn
kboot@versawelzijn.nl , 06-47191994.