Wijken


Iedere wijk is uniek en heeft eigen behoeften, wensen, ontwikkelingen en mogelijkheden. Overal spelen specifieke onderwerpen; thema’s. De uitdaging ligt daarbij om buurtinitiatieven, wijkthema’s en gemeentelijke opgaven daar waar dat kan, in samenhang op te pakken.

De gemeente Hilversum hecht grote waarde aan het wijkgericht werken. Het doel hiervan is de betrokkenheid van inwoners bij hun eigen omgeving te vergroten, vanuit de visie dat daarmee sterkere buurten ontstaan, die verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor zaken die de eigen wijk aangaan.

Hilversummers.nl en de gemeente Hilversum werken samen, door wijkpagina’s te ontwikkelen, die toegankelijk zijn en laagdrempelige communicatie tussen bewoners, partners en gemeente mogelijk maakt. Ze zijn informatief en interactief. We sluiten hierbij aan bij de thema’s die in de wijk/buurt/straat spelen, door veel in de wijken en in onze netwerken aanwezig te zijn. Op de wijkenpagina’s vind je per wijk actuele informatie over plannen, projecten en werkzaamheden in de buurt, contactgegevens van de professionals in de buurt, een agenda van de activiteiten die plaatsvinden en de mogelijkheid om samen ideeën/(bewoners)initiatieven tot realisatie te brengen. Ook kunnen voorstellen voor een initiatief ingediend worden bij de gemeente om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het buurtenbudget en/of bij het Stadsfonds. Het beschikbare budget wordt per wijk inzichtelijk gemaakt met een ‘wijkthermometer’ die laat zien hoeveel € (of %) reeds is uitgegeven aan welke initiatieven en/of thema’s.

De wijkenpagina’s zijn nog in ontwikkeling. In het voorjaar hebben verschillende Hilversummers in Meet-ups meegedacht over hoe de wijkenpagina’s eruit zouden kunnen gaan zien en de komende tijd wordt hieraan verdere invulling gegeven. In onderstaande filmpje alvast een impressie van de pagina van Oost.

Heb jij goede ideëen voor de wijkpagina's? Laat het ons weten want we betrekken je er graag bij!

Mail ons